Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest MEDEA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00‑801 Warszawa, ul. Chmielna 73; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie – KRS pod numerem 0001049596,

W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych z polityką prywatności lub ochroną danych osobowych w każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość  na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@medea-opieka.pl

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe, które nam bezpośrednio udostępniasz, przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej

 Najważniejsze informacje:

 • Przekazanie informacji umożliwiających Twoją identyfikację poprzez naszą stronę internetową jest dobrowolne, a dokonując tego, wyrażasz zgodę na wykorzystanie informacji w określonym celu wskazanym poniżej.
 • Gromadzimy informacje o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej, gdy subskrybujesz nasze „usługi online” lub gdy chcesz otrzymywać od nas wiadomości, promocje, informacje dotyczące naszych usług.
 • Wypełniając formularz,  kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.
 • W momencie udostępnienia nam swoich danych osobowych MEDEA SP. Z O. O. staje się ich Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne m.in. do odpowiedzi na Twoje pytanie, udziału w procesie rekrutacji lub zawarcia umowy.
 • Jeśli wybierzesz opcję przekazania nam informacji poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub wysłanie do nas maila, wykorzystamy te informacje do tego, aby udzielić Ci informacji, załatwić Twoją sprawę lub odpowiedzieć na pytanie.
 • Możemy przetwarzać następujące informacje i dane osobowe:
 • Twoje imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres zamieszkania;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL;
 • dane dotyczące stanu zdrowia, w tym dane dotyczące niepełnosprawności, wagi i wzrostu jeżeli wyraziłeś na to zgodę i jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
 • wizerunek;
 • dane dotyczące Twojego wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych;
 • dane niezbędne do dokonywania rozliczeń – numer rachunku bankowego;
 • inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
 • inne informacje istotne do przeprowadzenia szkoleń, ankiet i związane z ofertami klientów;
 • Twój adres IP;
 • Przetwarzamy dane osobowe które uzyskamy bezpośrednio od Ciebie lub gdy sami je generujemy od podmiotów, w których zgodziłeś się na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom trzecim.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam one udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych. Automatycznie zbierane są i przechowywane są nazwy domen, z których następuje połączenie z Internetem, data i czas korzystania z naszej strony oraz adres internetowy strony, poprzez którą wszedłeś  na nasze strony (np. wyszukiwarki lub strony linkującej). Zebrane informacje wykorzystujemy w celach statystycznych, aby określić ilość osób odwiedzających poszczególne podstrony na naszej stronie oraz po to, by uczynić ją bardziej użyteczną  i funkcjonalną.
 • Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. W przypadku przesłania nam swoich danych osobowych w e-mailu z komentarzem lub pytaniem, wykorzystamy Twoje dane  w celu odpowiedzenia na Twoją prośbę. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, np. do wykonania umowy, którą mamy z Tobą zawartą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego albo w przypadku, gdy wyrażasz na to zgodę lub w odpowiedzi na Twoje pytanie.
 • Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe in. w celu wypełnienie Twojej prośby lub odpowiedzi na Twoje pytanie albo rejestracji do naszej bazy osób poszukujących zatrudnienia, uczestnictwa w prowadzonych przez nas szkoleniach, webinariach, akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, w celu zawarcia i wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celach marketingowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 • Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym i korespondencji mailowej dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie lub nie wygaśnie cel ich przetwarzania.
 • Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, do czasu wygaśnięcia celu ich przetwarzania, upływu terminów określonych prawem np. przedawnienia dochodzenia lub obrony roszczeń lub terminów wynikających z przepisów skarbowych czy związanych z ubezpieczeniem społecznym lub innych obowiązujących przepisów prawa.
 • Z wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub do spełnienia twojej prośby albo sytuacji wskazanych prawem, nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym podmiotom zewnętrznym, chyba że wyraziłeś na to zgodę.
 • W przypadku procesu rekrutacji oraz zawarcia i wykonania umowy udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim takim jak podmioty współpracujące z nami w celu zawarcia i wykonania umowy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie, transportowe oraz klienci na rzecz których mają być lub są świadczone usługi opieki.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  • na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1lit a RODO oraz art. 9 ust 2 lit a, b, c, h, i RODO). Zgodę zawsze wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym czasie wycofać a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem;
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO);
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust 1 lit f RODO).
 • Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, kontaktując się z nami na adres daneosobowe@medea-opieka.pl lub na adres siedziby spółki.
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do Państw trzecich poza obszar EOG.
 • Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania ofert zatrudnienia oraz zawarcia i wykonania umowy.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Pamiętaj jednak, że po jej wycofaniu nie będzie możliwe korzystanie przez Ciebie z usług przez nas oferowanych oraz o tym, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Nie zawsze będziemy mogli od razu usunąć Twoje dane osobowe (np. po zakończeniu współpracy z Tobą, musimy je przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa).
 • Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@medea-opieka.pl

Polityka plików cookies

 • Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić Ci najlepsze rozwiązania związane z korzystaniem ze strony.
 • Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 • Cookies pozwalają nam:
 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.
 • Wykorzystujemy pliki cookies byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony. W ramach naszej strony mogą funkcjonować następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (Manadżer Tagów Google)
 • Google Ads
 • Facebook Pixel
 • Facebook Custom Audiences (Grupa niestandardowych odbiorców Facebooka)
 • Microsoft Advertising
 • WhatsApp Business
 • HandL UTM Grabber
 • Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 • Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów administratora, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 • Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy odwiedzasz naszą stronę poprzez wtyczkę, tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na “przycisk Lubię to” Facebook, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.
 • Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli używasz przycisku LinkedIn “Poleć” i jesteś zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z kontem użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Możemy zamieszczać linki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Możemy wykorzystywać strony serwisów społecznościowych do informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach i do nawiązywania kontaktu z użytkownikami.
 • Przy wykorzystaniu powyższych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania innych witryn, a niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie reguluje takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej witryny.
 • Ponadto możemy osadzać treści lub usługi hostowane przez strony internetowe osób trzecich, które z kolei mogą przechowywać własne pliki cookie lub gromadzić własne informacje.

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. W razie konieczności zmiany polityki, jej zmodyfikowana wersja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania. Niezbędne dane kontaktowe znajdziesz powyżej.