Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDEA SP. Z O. O. ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, KRS 0001049596. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych – adres e-mail: daneosobowe@medea-opieka.pl. Dane osobowe przetwarzane są m.in. na podstawie Państwa zgody i na potrzeby prowadzenia procesów rekrutacji, informowania  o aktualnych ofertach pracy oraz w celu zawarcia realizacji umowy. Wyrażenie zgody będzie się wiązało z przetwarzaniem przez MEDEA SP. Z O. O. Twoich danych osobowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, mail, telefon w tym wiadomości sms. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania Państwu ofert pracy. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące z MEDEA SP. Z O. O.  (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji oraz podopieczni i koordynatorzy procesów zatrudnienia). Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.